Felvételi tájékoztató_ 2019.

A beiratkozást meg kell hogy előzze egy szakmai alkalmassági vizsgálat, melyet saját iskolaorvosunk végez el.

A vizsgálatok szakmánként más-más napon történnek, ezt a beosztást az alábbi táblázat tartalmazza:

beiratkozashoz vizsgalat

Az orvosi alkalmassági vizsgáltra kérjük mindenki hozza magával:

- személyi igazolványt,

- TAJ kártyát hozzon magával, illetve

- minden olyan szakorvosi leletet, mely kapcsolatos a tanuló egészségi állapotával (pl.: szívgondozó, allergológiai gondozó, orthopedia, ideggyógyászat, pszichátriai gondozó stb.).

- amennyiben szemészeten, fülészeten és audiológiai vizsgálaton már volt a tanuló, ezen vizsgálatok szakorvosi leletét.

- A tanuló oltási dokumentációja feltétlenül szükséges (gyermekegészségügyi kiskönyv, amelyben szerepel a tanuló összes kötelező oltásának beírása).

Tisztelettel kérjük, hogy a tanulót a szakmai alkalmassági vizsgálatra

mindenképpen kísérje el a törvényes képviselője!

 

Beiratkozni 2019. június 20-án csütörtökön 8:00 órára kell jönni.

Erre az alkalomra az alábbiakat szíveskedjen magával hozni:

- személyi igazolvány (vagy születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártya,

- adóigazolvány (adóazonosító jel),

- TAJ kártya,

- általános iskolai bizonyítvány,

- bankszámlaszám meglétét igazoló kivonat (amennyiben nincs a tanuló nevére szóló bankszámlaszám, megfelel a tanuló törvényes képviselőjének – szülő vagy gyám – bankszámlaszámát igazoló kivonata is),

- a megküldött „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nyomtatvány kitöltve és az ahhoz szükséges igazolás,

- 2000 Ft iskolai nyakkendő vásárlásához (nem kötelező).

Iskolánk köteles felmérni a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink számát. Ezért kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy amennyiben Önök számára a Járási Gyámhivatal rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg, legyenek szívesek a Gyámhivatalnál kezdeményezni annak megállapítását, hogy gyermekük hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű-e. Az erről szóló határozatot a beiratkozásra legyenek szívesek magukkal hozni, és adják le Rácz György szociálpedagógusnak.

Mellékletek:

Ingyenes tankönyv igénylés

Orvosi tájékoztató

Szülői nyilatkozat

 

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot