Beiratkozási tájékoztató

 

 A felvétellel kapcsolatos további fontos információk

 Személyes megjelenés a beiratkozáson

A Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája (4028 Debrecen, Kassai út 25.) a járványhelyzet függvényében a beiratkozást 2020. június 22-én hétfőn 8:00 és 12:00 óra között szervezi meg.

A beiratkozásra eredeti példányban el kell hoznia a következő dokumentumokat:

 • a tanuló személyi igazolványa,
 • a tanuló lakcímkártyája,
 • a tanuló TAJ kártyája,
 • a tanuló adóigazolványa (adóazonosító jel),
 • az okmányirodában készíttetett, a diákigazolvány igényléshez szükséges NEK azonosítót tartalmazó fényképes adatlap,
 • a tanuló általános iskolai bizonyítványa,
 • sajátos nevelési igényről szóló szakértői vélemény: kérjük az alap szakértői véleményt és az érvényes felülvizsgálati véleményt is szíveskedjenek magukkal hozni.

Iskolánk köteles felmérni a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink számát. Ezért kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy amennyiben Önök számára a Járási Gyámhivatal rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg, legyenek szívesek a Gyámhivatalnál kezdeményezni annak megállapítását, hogy gyermekük hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű-e. Az erről szóló határozatot a beiratkozásra legyenek szívesek magukkal hozni!

 

 Az elektronikus beiratkozás menete a Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolájába a 2020/2021-es tanévre felvett diákok esetében

 

 A Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolájába a 2020/2021-es tanévre felvett diákok szülei az elektronikus ügyintézés lehetőségét használva is elindíthatják gyermekük beiratkozását a KRÉTA elektronikus napló e-Ügyintézés menüpontjában. Az ehhez szükséges tájékoztató elérhető iskolánk honlapján, a www.dszcepitech.hu weboldalon. A tanulói adatok elektronikus úton történő megküldésére 2020.06.19-ig van lehetőség. Amennyiben a szülő, vagy törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is be lehet mutatni iskolánkban. 

Szakmai alkalmassági vizsgálat

A szakmai képzést is nyújtó középiskolai beiratkozás feltétele az előzetes szakmai alkalmassági vizsgálaton való részvétel.

A szakmai alkalmassági vizsgálat helye: DE KK Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Szűrőközpont, 4031 Debrecen, Pósa u. 1 sz.

A szakmai alkalmassági vizsgálat ideje: 2020. június 16. csütörtök. A pontos időpontról minden felvételt nyert tanulónkat tértivevényes levélben értesítettük.  

Az orvosi vizsgáltra az alábbi iratokat vigye magával:

 • személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
 • osztályos orvosi és védőnői szűrővizsgálati lelet
 • oltási könyv fénymásolata
 • egészségi állapotával, betegségeivel kapcsolatos utolsó / ha lehet 1 éven belüli / szakorvosi leleteit illetve annak fénymásolatát (szemüvegét/kontaktlencséjét)

A vizsgálaton való megjelenés csak szülői kísérettel illetve az érvényben lévő járványügyi intézkedések betartásával lehetséges. Ezért kérjük a maszkban való megjelenést.

 

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos tájékoztatás

 

A diákigazolvány igénylésre vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) a tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is be lehet nyújtani iskolánkba.

Az elektronikus beiratkozás menete

 

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot