Szakképzési Hídprogram

A programba olyan tanulók jelentkezhetnek, akik a 15. életévüket betöltötték és 6 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. A két évfolyamos képzés végére a 8 általános iskolai végzettséggel egyenértékű tanúsítvány mellett, részszakképesítést szerezhetnek.

A következő részszakképesítések választhatók:

  • Csőhálózat szerelő 
  • Építményzsaluzat és fémállvány szerelő
  • Famegmunkáló
  • Lakástextil - készítő
  • Bőrtárgy készítő

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló a tanulói jogviszony fennállása alatt évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül. Első évfolyamon havonta 8 ezer forint, második évfolyamon havonta 10 ezer forint az ösztöndíj mértéke.

Duális képzés

Azok a tanulók, akik a duális képzésben vesznek részt a közismereti, szakmai és elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, viszont gyakorlati oktatásukra a gazdálkodó szervezeteknél kerül sor, így már a tanulmányaik során is betekinthetnek a munka világába.

Kamarai garanciavállalás

A területileg illetékes kamara garanciát vállal a szakiskolai tanulók iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyen való elhelyezésére. Ha biztosított a megfelelő képzőhely gyakorlati képzés lebonyolítására és tanulószerződés kötésére, a tanuló gyakorlati képzése kizárólag tanulószerződés keretei között valósulhat meg.

Tanulószerződés

Szakképző évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése a gazdálkodó szervezetnél a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik. Megkötésének, módosításának, megszűnésének és megszüntetésének feltételeit a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szabályozza.

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodást az iskola és a gazdálkodó szervezet köthet nyári időszakban összefüggő szakmai gyakorlatra, tanítási év idején kiegészítő szakmai gyakorlatra. Az oktatási intézmény csak abban az esetben gondoskodhat a diák gyakorlati képzéséről, iskolai tanműhelyben vagy együttműködési megállapodás kötésével, amennyiben a kamara egy igazolást állít ki arról, hogy a részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely a gyakorlat megvalósítására.

Szakközépiskola

3+2 év

A szakközépiskolákban a tanulók 3 éves szakmai képzés során szakképesítést szerezhetnek. A komplex szakmai vizsgát követően lehetőség van az érettségi megszerzésére további 2 éves érettségire felkészítő képzés keretében. Tehát a diákok a három év után szakmai vizsgát tesznek és választhatnak, hogy belépnek a munka világába, vagy további két év alatt érettségi vizsgát tehetnek.

Szakközépiskolai képzésben, nappali tagozaton megszerezhető szakmáink a következők: http://www.dszcepitech.hu/kepzesek/szakkozepiskola

Szakiskola

1+4 év, 1+2 év

A szakiskolai képzés esetében a tanulásban akadályozott, sajáton nevelési igényű tanulók a 9. előkészítő évfolyam után 4 év alatt szakképesítést, vagy 2 év alatt részszakképesítést szerezhetnek. A képzésben az iskola a tanulókat felkészíti a szakmai vizsgára és a munkába álláshoz, az életkezdéshez szükséges ismeretekkel látja el.

Szakiskolai képzésben, nappali tagozaton megszerezhető szakmáink a következők: http://www.dszcepitech.hu/kepzesek/szakiskola

 

Hiányszakma ösztöndíj

A szakmaszerkezeti döntés alapján szakiskolai ösztöndíjban részesítik azokat a tanulókat, akik hiányszakmát választanak, és jól teljesítenek. Ezzel is ösztönözve és motiválva a tanulók szakma iránti érdeklődését. 

Ösztöndíj mértéke:

ösztöndíj összege

hianyszakma


 

Felnőttoktatás

A felnőttnevelés azon területe, amelyben az oktatás az ismeretnyújtáson és elsajátításon alapszik, az abban résztvevőknek továbbfejlesztik képességeiket, gazdagítják ismereteiket. A diákok a szakképzést folytató intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak. Iskolarendszeren belüli oktatás, amely nappali, esti vagy levelező munkarend szerint szervezhető. Felnőttoktatásba bekapcsolódni 16 éves kortól van lehetőség. 

A felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések a következők: http://www.dszcepitech.hu/kepzesek/felnottoktatas

Felnőttképzés

A felnőttképzés iskolarendszeren kívüli képzés, melynek résztvevői a képző intézménnyel nem állnak tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Kapcsolatukat a felnőttképzési szerződés szabályozza. Olyan szakmai képzés, továbbképzés, amely a felnőttek céltudatos és tervszerű fejlesztésére irányul. Résztvevői 16 és 105 év közöttiek lehetnek.

Egészségügyi alkalmasság

Annak a szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó diák egészségi, pszichikai állapota és testi adottságai alapján képes mások és önmaga veszélyeztetése nélkül az általa választott szakma gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

Pályaalkalmassági követelmény

A szakképzésbe való bekapcsolódás azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakma komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység ellátására.

Szakképesítés és OKJ

Egy adott tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a külföldön megszerzett és Magyarországon honosított, valamint elismert, alap-, közép- és felsőfokú szakképzésben, a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésbe, illetve a főiskolai és egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók felsőfokú szakirányú szakképzése során megszerzett szakképzettség. Az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza az állam által elismert szakképesítéseket. Az OKJ határozza meg a képzésre vonatkozó alapadatokat. 
Bővebbb információkhoz juthat a 150/2012. (VII. 6.)  az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló Korm. rendeletből.

Első szakképesítés

Első szakképesítésnek nevezzük az iskolai rendszerű szakképzésben elsőként megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, tevékenység gyakorlására képesít.

Második és további szakképesítés

Második és további szakképesítéseknek nevezzük, az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, tevékenység gyakorlására képesít és már meglévő államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg. Költségvetési támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a már meglévő szakképesítéssel művelhető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzés (ráépülés). 

Résszakképesítés

Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel és legalább egy munkakör ellátására képesít.

Ráépülés

A szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg, hogy mely modulok, szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás moduljaira épül és, hogy mely modulokból épül fel. Egy újabb munkakör ellátására képesít.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot